14:31 12/05/2015

Doanh nghiệp hai sàn công bố thay nhân sự

Hà Anh

GAS, FLC, DCL, SBA, PTK, KHA, VKC, PPE, TBX, CEO, PSI, DC2 và BKC vừa thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt trong công ty

Diễn biến giá cổ phiếu DNP trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DNP trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
GAS, FLC, DCL, SBA, PTK, KHA, VKC, PPE, TBX, CEO, PSI, DC2 và BKC vừa thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt trong công ty.

* Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Dương Mạnh Sơn giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 9/5/2015.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) thông báo bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung - Phó tổng giám đốc thường trực FLC giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty thay ông Doãn Văn Phương và bầu ông Doãn Văn Phương giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 9/5/2015.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) thông báo ông Nguyễn Hữu Trung thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, từ ngày 11/5/2015 để nghỉ hưu.

* Công ty Cổ phần Sông Ba (mã SBA-HOSE) thông báo quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thế Duy và ông Phạm Thái Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng, từ ngày 1/6/2015 - 30/6/2019.

* Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh (mã PTK-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Lê Minh Nam giữ chức Tổng giám đốc công ty.

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Hạnh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, thời hạn 3 năm kể từ ngày 1/5/2015.

* Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX) thông báo miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Lưu Thụy. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Đình Độ và bầu ông Độ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Ngô Đức Vũ và bổ nhiệm ông Vũ giữ chức Tổng giám đốc công ty; bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu, bà Lý Anh Thư giữ chức Phó tổng giám đốc, bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty, kể từ ngày 6/4/2015.

* Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất, nhiệm kỳ 2014-2019.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã PPE-HNX) bổ nhiệm ông Zhang Zheng Ming - quốc tịch Trung Quốc thay cho ông Văn Xuân Anh, giữ chức vụ Giám đốc công ty, kể từ ngày 7/5/2015.

* Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) bổ nhiệm ông Vũ Đại giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Phạm Văn Tân giữ chức Tổng giám đốc, ông Nguyễn Minh Thành giữ chức Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 9/5/2015.

* Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (mã CEO-HNX)  bổ nhiệm bà Trần Thùy Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, từ ngày 8/5/2015.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX) thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông Mai Trung Dũng - Phó tổng giám đốc công ty, từ ngày 7/5/2015.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (mã DC2-HNX) bổ nhiệm ông Lê Duy Đông giữ chức vụ Giám đốc điều hành, thay ông Trần Thanh Hải, kể từ ngày 7/5/2015.

* Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn (mã BKC-HNX) bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Nhất giữ chức Phó tổng giám đốc công ty.