07:36 02/08/2007

Doanh nghiệp lo học thương mại điện tử

Ngọc Anh

Hơn 200 đại diện 150 doanh nghiệp phía Bắc đã tham gia chương trình đào tạo Thương mại điện tử và các ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Từ việc doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, khách hàng đã có thể đặt và mua vé may bay qua mạng.
Từ việc doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, khách hàng đã có thể đặt và mua vé may bay qua mạng.
Hơn 200 đại diện 150 doanh nghiệp phía Bắc đã tham gia chương trình đào tạo thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo trên là 1 trong những hoạt động của đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010” của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Thực hiện từ năm 2005 đến nay với hơn 500 khóa đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp nằm trong khuôn khổ đề án, VCCI bắt đầu chuyển hướng sang tổ chức chương trình đào tạo ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

Viện Tin học doanh nghiệp (VCCI) cho hay quá trình triển khai đề án cho thấy yêu cầu cảu doanh nghiệp về tìm hiểu và ứng dụng thương mại điện tử ngày một tăng.

Theo thông tin công bố, nội dung chương trình đạo tạo nhằm trang bị cho các doanh nghiệp về tổng quan thương mại điện tử trong doanh nghiệp, thực hành giao dịch và xúc tiến thương mại thông qua Internet, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp,…

VCCI cũng sẽ tổ chức liên tục các khóa học chuyên sâu về thương mại điện tử cho những doanh nghiệp có nhu cầu.

Các thương trình đào tạo về hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang được VCCI triển khai thường xuyên và định kỳ, theo 2 hình thức trực tiếp và online.

Theo đánh giá của Bộ Thương mại, thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển khá nhanh với hơn 350 sàn giao dịch thương mại điện tử và rất nhiều website bán hàng với nhiều nội dung kinh doanh trên mạng.