08:27 30/12/2011

Doanh nghiệp lũ lượt giải trình nguyên nhân tăng, giảm sàn liên tiếp

Minh Hà

Các doanh nghiệp trên HSX, HNX là JVC, SFC, TNT, VPH, PPI, SVS, TIG và KST giải trình nguyên nhân tăng giảm sàn nhiều phiên liên tiếp

Diễn biến giá cổ phiếu KST trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu KST trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Các doanh nghiệp niêm yết trên HSX và HNX là JVC, SFC, TNT, VPH, PPI, SVS, TIG và KST giải trình nguyên nhân tăng giảm sàn nhiều phiên liên tiếp.

* Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HSX) xin giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 22/12/2011 đến ngày 28/12/2011.

JVC cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có biến động làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, lợi nhuận của công ty luôn duy trì mức ổn định. Ngoài ra, công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.

Việc giá cổ phiếu JVC giảm sàn liên tiếp là do diễn biến và yếu tố cung cầu chung của thị trường, việc mua bán là do các nhà đầu tư. Do vậy, việc cổ phiếu giảm sàn nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

* Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HSX) giải trình việc cổ phiếu SFC tăng trần liên tiếp Từ ngày 21/12/2011 - 27/12/2011 là do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho công ty mua 200.000 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ từ ngày 1/12/2011 - 29/2/2012. Công ty đang thực hiện giao dịch trên. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thực hiện đúng kế hoạch. Việc cổ phiếu SFC tăng trần xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường chứng khoán và nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

* Công ty cổ phần Tài Nguyên (mã TNT-HSX) giải trình tính đến 27/12/2011, cổ phiếu TNT đã có 10 phiên giảm sàn liên tiếp và hoàn toàn do cung cầu thị trường và nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

TNT cho biết, mặc dù gặp những khó khăn nhất định do sự trầm lắng của thị trường Bất động sản nhưng nhờ nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định.

Dự án chung cư và văn phòng trên đường Ngụy Như Kon Tum với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng trong đó TNT góp 25% vốn đang được đẩy mạnh triển khai, dự kiến bắt đầu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho công ty từ quý 2/2012.

Ngày 18/11 vừa qua, công ty cũng đã được tỉnh Điện Biên cho phép tiếp tục khai thác và chế biến chì, kẽm và hoạt động đang diễn ra thuận lợi.

* Công ty Cổ phần Vạn phát Hưng (mã VPH-HSX) giải trình giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 14/12/2011 đến ngày 20/12/2011.

VPH cho biết, trong thời gian qua công ty không có thông tin gì bất thường ngoài các thông tin công ty đã công bố. Việc biến động giá cổ phiếu cỏ thể do cung cầu thị trường hoach do áp lực bán giải chấp của các công ty chứng khoán, nên việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

* Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HSX) giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/12/2011 đến ngày 23/12/2011.

PPI cho biết, tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản hiện đang gặp khó khăn, và PPI cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên việc mua bán cổ phiếu được thực hiện trên sàn giao dịch, mua bán cổ phiếu do nhà đầu tư quyết định và việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (mã SVS-HNX) giải trình cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/12/2011 đến ngày 23/12/2011.

SVS cho biết, trong thời gian qua mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế vĩ mô nói cung và thị trường chứng khoán nói riêng, SVS luôn cố gắng giữ vũng các hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên trước các tín hiệu xấu của thị trường chứng khoán làm cung cầu của thị trường giảm, thị trường liên tục giảm mạnh nhiều phiên, hàng loạt cổ phiếu bị giảm giá. Trước xu thế đó, giá cổ phiếu SVS đã giảm từ 2.500 đồng/cổ phiếu xuống 2.100 đồng/cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long (mã TIG-HNX) giải trình cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 20 - 26/12/2011 là do tình hình thị trường chứng khoán diễn biến không tốt có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư trong việc đầu tư. Việc mua bán cổ phiếu được thực hiện trên sàn giao dịch, quyết định mua bán là do nhà đầu tư quyết định và nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Công ty không có bất cứ thông tin nào khác tác động đến việc giao dịch của nhà đầu tư và họat động của Công ty vẫn diễn ra bình thường.

* Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử (mã KST-HNX) giải trình cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên liên tiếp từ ngày 20/12/2011 - 26/12/2011.

KST cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty diễn tiến bình thường. Công ty đang nỗ lực hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu các dự án, công trình để xuất hóa đơn hoặc ghi nhận doanh thu cuối năm 2011. Không có tác động nào làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Hiện nay thị trường chứng khoán đang có chiều hướng giảm, giá cổ phiếu giảm trong thời điểm này là do tình hình chung tác động, nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Bên cạnh đó Công ty cũng có văn bản gửi đến các cổ đông xin ý kiến điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2011.