16:36 27/09/2012

Doanh nghiệp nào thống lĩnh thị trường viễn thông quan trọng?

Thủy Diệu

VNPT, Viettel, FPT, SPT là những doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường đối với một số dịch vụ viễn thông quan trọng

Tập đoàn VNPT được xác định là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường đối với 3 loại dịch vụ: gồm điện thoại đường dài trong nước; dịch vụ kênh thuê riêng nội hạt và dịch vụ kênh thuê riêng đường dài trong nước.
Tập đoàn VNPT được xác định là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường đối với 3 loại dịch vụ: gồm điện thoại đường dài trong nước; dịch vụ kênh thuê riêng nội hạt và dịch vụ kênh thuê riêng đường dài trong nước.
VNPT, Viettel, FPT, SPT là những doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường đối với một số dịch vụ viễn thông quan trọng.

Theo dự thảo Thông tư ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến. Riêng với dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, VNPT được xác định là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường đối với 3 loại dịch vụ: gồm điện thoại đường dài trong nước; dịch vụ kênh thuê riêng nội hạt và dịch vụ kênh thuê riêng đường dài trong nước. 

Vì thế, theo dự thảo, VNPT phải thông báo giá cước đối với dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và dịch vụ kênh thuê riêng nội hạt. Với dịch vụ kênh thuê riêng đường dài trong nước thì VNPT phải thực hiện đăng ký giá cước.

Với dịch vụ thông tin di động mặt đất, nhóm doanh nghiệp Viettel, VMS, VNPT có vị trí thống lĩnh thị trường dịch vụ điện thoại và dịch vụ nhắn tin, dịch vụ truy nhập Internet. Các doanh nghiệp này phải đăng ký giá cước hòa mạng, cước thuê bao, cước thông tin, giá bộ SIM cũng như giá cước dịch vụ truy nhập Internet.

Đối với dịch vụ điện thoại quốc tế, nhóm doanh nghiệp Viettel, VNPT có vị trí thống lĩnh thị trường; nhóm doanh nghiệp VNPT, Viettel, SPT thống lĩnh thị trường dịch vụ kênh thuê riêng quốc tế; còn nhóm doanh nghiệp VNPT, FPT, Viettel thống lĩnh thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng. 

Theo dự thảo thông tư, các nhóm doanh nghiệp này sẽ phải thực hiện đăng ký giá cước.

Với dịch vụ điện thoại nội hạt được xác định là dịch vụ viễn thông quan trọng và phổ cập nên tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đều phải đăng ký giá cước.

Trong danh mục dự thảo thông tin trên, Bộ Thông tin và Truyền thông có dẫn chứng, Điều 11, Luật Cạnh tranh, theo đó, doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có tổng thị phần từ 30% trở lên; Nhóm 2 doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có tổng thị phần từ 50% trở lên; Nhóm 3 doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có tổng thị phần từ 65% trở lên.