08:19 14/10/2011

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động được gia hạn nộp thuế

Nam Anh

Những doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động năm 2011 sẽ được gia hạn nộp thuế thu nhập trong thời hạn một năm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 54/2011/QĐ – TTg, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 cho những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, hợp tác xã có thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng kinh tế xã hội sẽ được gia hạn nộp thuế thu nhập năm 2011 trong thời gian một năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quyết định nói trên là những doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.

Quyết định nêu rõ, việc gia hạn nộp thuế chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn không bao gồm số thuế thu nhập từ hoạt động khác và thu nhập khác ngoài thu nhập từ các hoạt động nêu trên.

Vì thế, doanh nghiệp, hợp tác xã phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động được gia hạn nộp thuế. Trường hợp không xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp của các hoạt động được gia hạn nộp thuế thì thu nhập để tính số thuế được gia hạn xác định theo tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu của hoạt động được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Trường hợp chưa xác định được tỷ lệ phần trăm thì doanh nghiệp, hợp tác xã tự xác định tỷ lệ phần trăm tạm tính và điều chỉnh theo thực tế khi quyết toán thuế năm 2011.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/11/2011.