07:38 26/05/2015

Doanh nghiệp trên HNX báo lãi tăng gần 32%

Hà Anh

HNX vừa công bố tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1/2015

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 2.998,4 tỷ đồng, tăng 31,94% so với cùng kỳ năm trước. <div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div>
Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 2.998,4 tỷ đồng, tăng 31,94% so với cùng kỳ năm trước. <div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1/2015.

Theo số liệu tại báo cáo tài chính quý 1/2015, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 2.998,4 tỷ đồng, tăng 31,94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 302 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý 1/2015 với tổng giá trị lãi đạt 3.161,8 tỷ đồng, 53 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 163,4 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 100 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 1.046,9 tỷ đồng, chiếm 34,9% tổng giá trị lãi.

Tiếp đến là ngành tài chính với 25 doanh nghiệp kinh doanh lãi 889,3 tỷ đồng chiếm 29,6% tổng giá trị lãi, và ngành khai khoáng và dầu khí có 22 doanh nghiệp lãi 476,6 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng giá trị lãi.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ thì ngành công nghiệp cũng là ngành chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 12 doanh nghiệp và giá trị lỗ 40,7 tỷ đồng. Tiếp đến là ngành tài chính và ngành xây dựng với giá trị lỗ 39,1 tỷ đồng và 38,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HNX cũng cho biết, tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý 1/2015 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX (trừ 4 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán là IDV, GLT, MHL, VDL công bố báo cáo tài chính các quý khác), đã có 355/362 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 96,8%.