17:05 29/06/2010

Doanh số liên ngân hàng tiếp tục ở mức cao

Thùy Duyên

Tổng doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục ở mức cao, sau tuần lập kỷ lục vượt trên 100.000 tỷ đồng

Về lãi suất, nổi bật trong tuần qua là lãi suất USD kỳ hạn 6 tháng tăng mạnh từ 0,99% lên 3% (tăng 2,01%).
Về lãi suất, nổi bật trong tuần qua là lãi suất USD kỳ hạn 6 tháng tăng mạnh từ 0,99% lên 3% (tăng 2,01%).
Tổng doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục ở mức cao, sau tuần lập kỷ lục vượt trên 100.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần qua (từ 18 - 24/6) đạt xấp xỉ 115.711 tỷ VND và 2.917 triệu USD, bình quân đạt khoảng 23.142 tỷ VND/ngày và 583 triệu USD/ngày.

So với tuần liền trước, doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng tuần này tăng 8.144 tỷ VND (trong đó tăng mạnh nhất là doanh số giao dịch qua đêm) và doanh số giao dịch USD tăng 514 triệu USD.

Trong tuần, các giao dịch VND chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần và 2 tuần). Đối với kỳ hạn qua đêm, doanh số giao dịch VND đạt 52.072 tỷ, chiếm tỷ trọng 45% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần; doanh số giao dịch USD đạt 1.787 triệu USD, chiếm 61% tổng doanh số cả tuần.

Như vậy, sau tuần lập kỷ lục vượt mốc 100.000 tỷ đồng (gần 107.567 tỷ đồng), giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao, cũng là kỷ lục mới trong dữ liệu lịch sử giao dịch mà Ngân hàng Nhà nước công bố.

Doanh số cao những lãi suất vẫn tương đối ổn định. Cụ thể, đối với các giao dịch bằng VND, trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân giảm nhẹ đối với các kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng và 6 tháng; mức giảm từ 0,07% - 0,57%, trong đó giảm nhiều nhất là lãi suất 6 tháng từ 11,65% xuống còn 11,07% (giảm 0,57%). Các kỳ hạn còn lại có mức tăng nhẹ, từ 0,09% - 0,33%.

Trong tuần, lãi suất bình quân qua đêm tăng 0,16% so với lãi suất qua đêm tuần trước, hiện ở mức 6,66%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) dao động từ 6,66% - 8,72%/năm; lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng vẫn ở mức cao (lần lượt 10,82%; 11,08% và 10,59%/năm). Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 5%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng và 3 tháng có xu hướng giảm; lãi suất các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần tăng nhẹ so với tuần trước; lãi suất 6 tháng tăng mạnh từ 0,99% lên 3% (tăng 2,01%). Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,46%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,62% đến 3%/năm. Tuần này không phát sinh giao dịch USD kỳ hạn 12 tháng và không kỳ hạn.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần từ 18 - 24/6/2010 (đơn vị: %)
 Qua đêm1 tuần2 tuần1 tháng3 tháng6 tháng12 thángKKH
VND6,666,997,418,7210,8211,0810,592,39
USD0,460,620,670,961,733,00  
Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần từ 11 - 17/6/2010 (đơn vị: %)
VND6,56,917,488,8310,7311,6510,261,99
USD0,390,540,751,072,000,99