23:02 25/05/2010

Doanh số qua đêm trên liên ngân hàng tăng mạnh

Thùy Duyên

Doanh số giao dịch qua đêm bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số

Trên thị trường liên ngân hàng tuần qua, giao dịch bằng VND của các ngày tuy phát sinh ở hầu hết các kỳ hạn nhưng vẫn tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn dưới 6 tháng.
Trên thị trường liên ngân hàng tuần qua, giao dịch bằng VND của các ngày tuy phát sinh ở hầu hết các kỳ hạn nhưng vẫn tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn dưới 6 tháng.
Doanh số giao dịch qua đêm bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tuần qua tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số cả tuần.

Chiều 25/5, Ngân hàng Nhà nước công bố báo cáo cập nhật về kết quả giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần từ 14 – 20/5. Điểm đáng chú ý trong tuần giao dịch này là doanh số giao dịch qua đêm và tỷ trọng tăng mạnh.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần qua đạt xấp xỉ 83.758 tỷ VND và 2.430 triệu USD, bình quân đạt khoảng 16.752 tỷ VND/ngày và 486 triệu USD/ngày. So với tuần trước, doanh số giao dịch bằng VND tăng 4.397 tỷ và bằng USD tăng 115 triệu.

Giao dịch bằng VND của các ngày tuy phát sinh ở hầu hết các kỳ hạn, nhưng doanh số giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn dưới 6 tháng; trong đó doanh số giao dịch qua đêm đạt 35.786 tỷ chiếm tỷ trọng 43% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần, tăng cả về giá trị và tỷ trọng so với tuần trước.

Như vậy, doanh số giao dịch VND qua đêm tuần qua đang tăng mạnh so với mức thấp trong nhiều tuần gần đây, dao động từ 11.000 – 26.000 tỷ đồng. Tỷ trọng theo đó cũng đã lên trên 40%, mức phổ biến trong tháng 3/2010, thay vì chỉ từ 21% - 31% những tuần gần đây.

Trong tuần qua, doanh số giao dịch qua đêm bằng USD là 1.247 triệu USD, chiếm 51% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần, giảm cả về giá trị và tỷ trọng so với tuần trước (1.351 triệu USD và 58%).

Về lãi suất, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tuần qua tăng ở các kỳ hạn 1 tuần, 3 tháng và 12 tháng; trong đó kỳ hạn 12 tháng tăng mạnh nhất từ 10,72% lên 11,43% (tăng 0,71%); 2 kỳ hạn còn lại có mức tăng không đáng kể.

Các kỳ hạn qua đêm, 2 tuần, 1 tháng và không kỳ hạn giảm nhẹ; riêng kỳ hạn 6 tháng lãi suất giảm tương đối từ 12% xuống còn 11,19% (giảm 0,81%).

Trong tuần, lãi suất kỳ hạn qua đêm bình quân ở mức 7,09%/năm, giảm 0,05%/năm so với tuần trước. Lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng đều ở mức dưới 9,51%/năm; lãi suất các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng tương đối cao (dao động từ 11,19%/năm đến 11,43%/năm), tuy nhiên doanh số phát sinh với các kỳ hạn này chỉ chiếm 2,3%% doanh số toàn hệ thống. Tuần này không có kỳ hạn nào có lãi suất bình quân ở mức 12%.

Lãi suất cho vay cao nhất trong tuần là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 6%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất tăng nhẹ ở các kỳ hạn 1 tuần và 6 tháng, tăng mạnh ở kỳ hạn 3 tháng tăng từ 1,11% lên 2,23% (tăng 0,14%); các kỳ hạn qua đêm, 2 tuần và 1 tháng lãi suất giảm nhẹ. Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,44%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,71% đến 2,40%/năm.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần từ 7 - 13/5/2010 (đơn vị: %)
  Qua đêm 1 tuần 2 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng KKH
VND 7,14 7,71 8,19 9,69 11,15 12 10,72 2,16
USD 0,49 0,65 0,87 0,93 2,16 2,38    
Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần từ 14 - 20/5/2010 (đơn vị: %)
VND 7,09 7,73 8,18 9,51 11,22 11,19 11,43 2,13
USD 0,44 0,71 0,80 0,85 2,29 2,40