10:58 19/06/2009

Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank giảm mạnh

Minh Đức

5 tháng đầu năm, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của đầu mối lớn nhất trong hệ thống ngân hàng giảm mạnh

Tổng doanh số mua bán ngoại tệ tích lũy 5 tháng đầu năm 2009 của Vietcombank đạt 10,031 tỷ USD, giảm khoảng 67% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng doanh số mua bán ngoại tệ tích lũy 5 tháng đầu năm 2009 của Vietcombank đạt 10,031 tỷ USD, giảm khoảng 67% so với cùng kỳ năm 2008.
5 tháng đầu năm, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của đầu mối lớn nhất trong hệ thống ngân hàng giảm mạnh so với cùng kỳ 2008.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đầu mối thanh toán xuất nhập khẩu lớn nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay, vừa công bố một số dữ liệu liên quan đến tình hình thanh toán xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm.

Cụ thể, tính lũy kế 5 tháng đầu năm 2009, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank đạt 9,851 tỷ USD; trong đó doanh số xuất khẩu đạt 5,049 tỷ USD, doanh số nhập khẩu là 4,802 tỷ USD. So với 5 tháng đầu năm 2008 (13,834 tỷ USD), doanh số thanh toán nói trên của Vietcombank đã giảm tới 29%.

Theo đánh giá của ngân hàng này, kết quả trên phản ánh đúng thực trạng suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến khả năng xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Còn theo số liệu vừa công bố của Bộ Công thương, 6 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 27,57 tỷ USD, giảm 10% so cùng kỳ 2008; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 30,64 tỷ USD, giảm khoảng 31,6% so với cùng kỳ 2008.

Một dữ liệu khác cũng vừa được Vietcombank công bố, về hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Tổng doanh số mua bán ngoại tệ tích lũy 5 tháng đầu năm 2009 của Vietcombank đạt 10,031 tỷ USD (trong đó doanh số mua đạt 4,439 tỷ USD, doanh số bán đạt 5,592 tỷ USD), giảm khoảng 67% so với cùng kỳ năm 2008.