10:58 02/04/2008

Doanh thu và lợi nhuận năm 2008 của Vinamilk có thể tăng 20%

T.Uyên

Dự kiến, năm 2008 này Vinamilk ước đạt 8.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với năm 2007

Theo báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2007 vừa qua, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã đạt 6.675 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 963,45 tỷ đồng.

Sau khi trích lập một số quỹ đầu tư phát triển (164,4 tỷ đồng), quỹ dự phòng tài chính (48,2 tỷ đồng), và quỹ khen thưởng phúc lợi (96,3 tỷ đồng), Đại hội cổ đông của Vinamilk vừa được tổ chức tại Tp.HCM, đã thống nhất dùng số tiền 508,3 tỷ đồng để chia cổ tức 2007 (tương đương 2.900 đồng/cổ phiếu).

Đại hội cổ đông cũng đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn tất việc phát hành 8.763.784 cổ phiếu (tương đương 87,63 tỷ đồng) để chào bán và niêm yết trên thị trường nước ngoài, đồng thời mức vốn tăng từ 1.752. tỷ đồng lên 1.840,4 tỷ đồng.

Dự kiến, năm 2008 này Vinamilk ước đạt 8.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với năm 2007 (tăng 1.352 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.140 tỷ đồng, tăng gần 20% (tương đương tăng 18,4% với mức tăng 176,55 tỷ đồng); lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 6.175 tỷ đồng.

Lợi nhuận năm 2008 sẽ được phân phối như sau: trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế, trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế, trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, trả cổ tức 29% vốn điều lệ.