15:59 19/12/2008

Dohaco đăng ký niêm yết 8 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre đăng ký niêm yết 8 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trên HOSE

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre có vốn điều lệ 80 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre có vốn điều lệ 80 tỷ đồng.
Ngày 18/12/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco).

Theo đó, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, đăng ký niêm yết 8 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trên HOSE.

Được biết, Dohaco có trụ trụ sở chính tại 457C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản; sản xuất kinh doanh các sản phẩm chế biến thủy hải sản; sản xuất và kinh doanh giấy, bột giấy, các sản phẩm bao bì từ giấy...