09:18 03/05/2012

Đối tác Trung Quốc sẽ nắm giữ 20-30% vốn điều lệ ASM

Hà Anh

ASM và tập đoàn Hảo Vị Nguyên sẽ thành lập công ty liên doanh tại Trung Quốc, trong đó ASM góp 51% vốn cổ phần

Diễn biến giá cổ phiếu ASM trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu ASM trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM-HSX) công bố thông tin bất thường về việc ký bản ghi nhớ với đối tác nước ngoài.

Cụ thể, ASM đã ký bản ghi nhớ với Tập đoàn Hảo Vị Nguyên (Trung Quốc). Theo đó, Tập đoàn Hảo Vị Nguyên sẽ tìm hiểu và tiến đến mua cổ phiếu ASM để trong tương lai sẽ là cổ đông chiến lược nắm giữ 20% đến 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.

Ngoài ra, hai bên sẽ thành lập công ty liên doanh tại Trung Quốc trong năm 2012 để kinh doanh, phân phối sản phẩm thủy sản và thực phẩm. Trong đó, Tập đoàn Hảo Vị Nguyên sẽ đóng góp 49% vốn, còn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang sẽ góp 51% vốn còn lại.

Bên cạnh đó, 2 bên sẽ xây dựng kho lạnh tại cửa khẩu Lạng Sơn, Việt Nam để tập kết hàng phân phối vào thị trường Trung Quốc.