09:22 26/05/2008

Đông Á tăng lãi suất huy động vàng

Ái Vân

Ngân hàng Đông Á vừa mới công bố áp dụng khung lãi suất mới đối với chứng chỉ huy động tiền gửi vàng

Ngân hàng Đông Á vừa mới công bố áp dụng khung lãi suất mới đối với chứng chỉ huy động tiền gửi vàng.

So với khung lãi suất cũ, lần này các kì hạn tiền gửi được điều chỉnh tăng thêm từ 0,54%-1,74% đối với vàng SJC và từ 0,6%-1,74% dành cho vàng PNJ-DAB.

Theo khung lãi suất mới, kì hạn vàng gửi 6 tháng có mức lãi tăng cao nhất 5,1%/năm (tăng 1,74%/năm); các kì hạn gửi dài hạn (36 và 60 tháng) có mức tăng thấp nhất chỉ từ 0,6%-0,78%/năm.

Tiếp đó, mức tăng tập trung ở các kì hạn gửi vàng ngắn hạn là 1, 2 và 3 tháng, với mức tăng từ 1,02%-1,38%/năm.

Các kì hạn 9 tháng lãi suất cũng đã tăng thêm 1,62%/năm, 12 tháng tăng: 1,56%/năm, 13 tháng tăng: 1,5%/năm, 18 tháng tăng: 1,32%/năm, 24 tháng tăng: 1,38%/năm.