12:16 14/05/2015

Đồng ý cho Thái Nguyên có hai thành phố

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho tỉnh Thái Nguyên được thành lập thành phố Sông Công

Một góc thành phố Thái Nguyên.<br>
Một góc thành phố Thái Nguyên.<br>
Dù ít nhiều còn băn khoăn, sau phiên thảo luận sáng 14/5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn đồng ý cho tỉnh Thái Nguyên được thành lập thành phố Sông Công.

Theo đề án của Chính phủ, sau khi được thành lập, thành phố Sông Công có diện tích 9.837,07 ha, 109,409 nhân khẩu và 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 4 xã.

Thẩm tra đề án thành lập thành phố này, bên cạnh tiêu chí dân số chưa đạt,  Ủy ban Pháp luật của Quốc hội còn cho rằng chỉ trong thời gian 5 năm Sông Công cần một nguồn vốn 3.500 tỷ đồng nhưng các biện pháp thu hút vốn đầu tư, các hình thức huy động vốn và sử dụng vốn chung chung, thiếu luận cứ khoa học và thiếu tính khả thi.

Giải trình về băn khoăn quy mô số để thành lập thành phố này còn thiếu tới trên 40 ngàn nhân khẩu mới đạt 150.000 người, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nói ngắn gọn là hiện nay tỉnh đang triển khai nhiều khu công nghiệp và khu dân cư nên sẽ thu hút nhiều lao động trước mắt và lâu dài. Vì thế yếu tố dân số sẽ khả thi.

Còn với nguồn vốn, Bộ trưởng Bình cho biết chung chung đây chỉ là mức dự toán, Bộ này sẽ báo cáo Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xác định tính khả thi từng nguồn vốn đảm bảo mức đầu tư cho trung hạn cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long cũng giải thích rằng nếu không nâng cấp Sông Công từ thị xã lên thành phố thì vẫn có vốn đầu tư Trung ương về chứ không phải có đề án thì tỉnh mới xin thêm vốn.

“Nguồn vốn địa phương thì chúng tôi hoàn toàn cân đối được”, ông Long quả quyết.

Bên cạnh thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cũng được chấp thuận cho thành lập thị xã Phổ Yên và 4 phường thuộc thị xã này.

Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính như trên thì tỉnh Thái Nguyên không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp huyện là 9, nhưng có hai thành phố là thành phố Thái Nguyên – đang là tỉnh lỵ - và thành phố Sông Công, một thị xã Phổ yên.

Các đề án thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; thị xã Long Mỹ và 4 phường thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; huyện Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước; thị xã Giá Rai và 3 phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũng nhận được sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Dù còn có tiêu chí chưa đáp ứng được quy định hiện hành.

Tuy nhiên, bộ tiêu chí hiện hành được cho là đã có nhiều điểm lạc hậu, không phù hợp.

Vì thế, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sau phiên họp này sẽ đình chỉ việc điều chỉnh địa giới hành chính để chờ tờ trình của Chính phủ về bộ tiêu chí mới. Sau khi việc này hoàn thành thì mới xem xét tiếp việc chia tách, sáp nhập, nâng cấp các đơn vị hành chính khác.