14:12 15/07/2011

DongA Bank lãi 676 tỷ đồng trước thuế trong 6 tháng

Hồng Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) công bố các chỉ tiêu hoạt động tính đến hết ngày 30/6/2011

Tính đến ngày 30/6, DongA Bank có 226 điểm giao dịch trên cả nước.
Tính đến ngày 30/6, DongA Bank có 226 điểm giao dịch trên cả nước.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) công bố các chỉ tiêu hoạt động của ngân hàng tính đến hết ngày 30/6/2011.

Theo đó, tổng tài sản đạt 62.759 tỷ đồng, tăng 1,54% so với tháng trước và bằng 89,6% kế hoạch năm. Huy động vốn đạt 55.189 tỷ đồng, bằng 91,9% kế hoạch năm 2011, tổng dư nợ tín dụng bình quân 6 tháng năm 2011 đạt 40.278 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2011 (bao gồm cả các công ty trực thuộc) đạt 676 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/6, DongA Bank có 226 điểm giao dịch trên cả nước.

Bên cạnh đó, DongA Bank cũng thông báo trả cổ tức quý 2/2011 với tỷ lệ 3%/quý.