09:43 28/05/2008

DPM chuyển đổi mô hình hoạt động

T.Uyên

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí công bố chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty cổ phần sang tổng công ty

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (mã CK: DPM) vừa công bố chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty cổ phần sang tổng công ty.

Cụ thể, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần (viết tắt là PVFCCo) có vốn điều lệ 3.800 tỷ đồng, chuyên hoạt động trong lĩnh vực: sản xuất kinh doanh phân bón, amoniắc lỏng, khí công nghiệp, các sản phẩm hóa chất khác; các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất khác có liên quan...

Ngoài ra, giấy phép đăng ký kinh doanh mới còn bổ sung các lĩnh vực kinh doanh khác bao gồm: Kinh doanh bất động sản, mua bán hàng nông lâm sản, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, đường thủy nội địa, chế biến các sản phẩm dầu khí và khoáng sản và đào tạo nghề.

Năm 2008, DPM dự kiến đạt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 30% so với kế hoạch 2007.

Cụ thể, doanh thu ước đạt 4.404 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.191 tỷ đồng; cổ tức đạt 70% lợi nhuận sau thuế.