22:16 14/07/2010

DPM đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu quỹ

N.Anh

DPM đăng ký mua lại 2 triệu cổ phiếu DPM làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) đăng ký mua lại cổ phiếu DPM làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, DPM đăng ký mua lại 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường.

Nguồn vốn để mua lại là lợi nhuận để lại năm 2009. Phương thức giao dịch là khớp lệnh, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 21/7/2010 đến ngày 21/10/2010.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2010, DPM sản xuất được 369 nghìn tấn phân đạm, hoàn thành 108% kế hoạch; doanh thu đạt 107% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 163% so với kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2010, DPM đặt mục tiêu với doanh thu đạt 5.646 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.007 tỷ đồng.