16:00 28/11/2019

DPM được vinh danh doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2019

Minh Tú

Ngoài giải thưởng doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất, DPM còn cũng được vinh danh trong Top 30 Doanh nghiệp niêm yết nhóm Largecap có Báo cáo thường niên tốt nhất

Ông Lê Cự Tân - Tổng giám đốc đại diện DPM nhận giải thưởng.
Ông Lê Cự Tân - Tổng giám đốc đại diện DPM nhận giải thưởng.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo (Mã chứng khoán DPM), nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ vừa được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn (Largecap) tại Lễ vinh danh Doanh nghiệp niêm yết 2019 được tổ chức vào tối ngày 27/11/2019 vừa qua tại Tp.HCM.

Đây là một trong 3 giải thưởng quan trọng của cuộc thi bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2019 do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư cùng Hội đồng bình chọn tổ chức. Ngoài ra, DPM cũng được vinh danh trong Top 30 Doanh nghiệp niêm yết nhóm Largecap có Báo cáo thường niên tốt nhất.

Ở hạng mục Quản trị công ty có 60 doanh nghiệp đạt điểm cao nhất được chọn vào vòng chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa, mỗi nhóm 20 doanh nghiệp. Tại vòng chung khảo, Hội đồng bình chọn đã chấm và chọn ra 5 doanh nghiệp của mỗi nhóm vốn hóa có điểm quản trị công ty cao nhất và 1 doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt trội để trao giải. DPM đã vượt qua các vòng thẩm định, bình chọn của Ban tổ chức để đạt giải hạng mục Doanh nghiệp niêm yết có điểm quản trị cao nhất.

Theo Ban tổ chức, nội dung đánh giá quản trị công ty không chỉ dựa trên Báo cáo thường niên mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác. Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty năm nay tiếp tục được xây dựng trên nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), với các câu hỏi có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về quản trị công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. 

Để được top 5 Doanh nghiệp niêm yết Quản trị công ty tốt nhất cần hội tụ đầy đủ những yếu tố của bộ tiêu chí chấm điểm: Là doanh nghiệp có nhiều cố gắng, nỗ lực trong cải thiện chất lượng công bố thông tin bao gồm cả thông tin đăng tải trên website, công bố thông tin định kỳ/bất thường đầy đủ, chi tiết; cải thiện các báo cáo; cải thiện công tác tổ chức họp đại hội cổ đông thông qua thông tin cung cấp cho cổ đông hoàn chỉnh và đầy đủ, đặc biệt là việc thực thi vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong quản trị công ty. 

Các doanh nghiệp dẫn đầu về quản trị công ty đã xây dựng một Hội đồng quản trị có các thành viên độc lập từ 1/3 số thành viên trở lên, tương đương tỷ lệ đạt yêu cầu là 64%, trong khi tỷ lệ này trên toàn thị trường là 10%. Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhóm dẫn đầu cũng đã thể hiện rõ nét vai trò của mình trong việc soát xét các mục tiêu chiến lược của công ty, thông qua đó xem xét và đánh giá các nội dung chiến lược, sự thích ứng điều chỉnh thực thi chiến lược của ban điều hành trước các biến đổi của thị trường.

Đối với hạng mục giải thưởng Báo cáo thường niên, tất cả các Báo cáo thường niên của năm tài chính 2018 đủ điều kiện tham gia bình chọn đều phải trải qua 2 vòng chấm, trong đó vòng sơ khảo do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trực tiếp chấm điểm và chọn lọc doanh nghiệp. 

Sau phần chấm điểm và chọn lọc của 2 Sở, trước khi vào vòng chung khảo, Báo cáo thường niên của các doanh nghiệp sẽ được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC, nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn. Ở vòng chấm chung khảo, Hội đồng bình chọn dựa vào kết quả chấm sơ khảo, kết quả soát xét của Big 4 và qua thảo luận đánh giá để bình chọn ra các Báo cáo thường niên có số điểm cao nhất của mỗi nhóm vốn hóa để trao giải.