08:54 20/06/2011

DPM góp 180 tỷ đồng vào PX Tex

Minh Hà

Tổng số vốn góp của DPM tại PV Tex sau khi mua lại phần vốn của PVFC là 45 triệu cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ của PV Tex

Tổng công ty đã hoàn thành việc bảo dưỡng – sửa chữa lớn 415 hạng mục, từ ngày 15/5 - 13/6.
Tổng công ty đã hoàn thành việc bảo dưỡng – sửa chữa lớn 415 hạng mục, từ ngày 15/5 - 13/6.
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HSX) công bố thông tin về việc đầu tư vào công ty liên kết.

Cụ thể, ngày 16/6, Hội đồng Quản trị DPM đã quyết định mua lại 18 triệu cổ phần, với giá trị 180 tỷ đồng, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PV Tex) từ Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).

Tổng số vốn góp của DPM tại PV Tex sau khi mua lại phần vốn của PVFC là 45 triệu cổ phần, với giá trị 450 tỷ đồng, chiếm 25% vốn điều lệ của PV Tex.

Trước đó, DMP đăng ký mua lại 500.000 cổ phiếu nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường. Nguồn vốn để mua lại lấy từ lợi nhuận để lại năm 2010. Phương thức giao dịch là giao dịch khớp lệnh. Thời gian giao dịch từ ngày 3/6/2011 đến ngày 3/9/2011.

Được biết, công ty đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn Nhà máy Đạm Phú Mỹ, đưa Nhà máy hoạt động trở lại đạt 100% công suất và đảm bảo cung cấp gần 2.400 tấn phân đạm/ngày.