14:31 02/10/2013

DPM, PET, OGC, CTS, BHS thanh toán cổ tức

Hà Anh

D11, DPM, PET, SEL, CTS, STG, OGC, VMD, SEC và BHS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu D11 trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu D11 trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
D11, DPM, PET, SEL, CTS, STG, OGC, VMD, SEC và BHS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.

* Ngày 15/11/2013, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (mã D11-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/10/2013.

* Ngày 30/10/2013, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/10/2013.

* Ngày 22/10/2013, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (Petrosetco) (mã PET-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/10/2013.

* Ngày 16/12/2013, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long (mã SEL-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/10/2013.

* Ngày 21/10/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng: 7/10/2013.

* Ngày 24/10/2013, Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (mã STG-HOSE) trả cổ tức năm đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/10/2013.

* Ngày 23/10/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/10/2013.

* Ngày 25/10/2013, Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/10/2013.

* Ngày 14/11/2013, Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2013.

* Ngày 25/10/2013, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2013.