14:15 28/02/2013

DPM thay Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Bà Lê Thị Thu Hương sẽ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thay cho bà Chu Thị Hiền kể từ ngày 1/3

Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nhân sự ban tổng giám đốc.

Theo đó, bà Lê Thị Thu Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách công tác mua sắm vật tư, thiết bị - kinh doanh hóa chất cho DPM, kể từ ngày 1/3 thay cho bà Chu Thị Hiền nghỉ hưu theo chế độ. Trước khi bổ nhiệm, bà Hương đang làm Phó trưởng ban Đầu tư phát triển Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Hiện, Ban tổng giám đốc của DPM gồm 7 người, trong đó, ông Cao Hoài Dương giữ chức tổng giám đốc; các phó tổng giám đốc gồm: ông Lê Văn Quốc Việt, bà Lê Thị Thu Hương, ông Từ Cường, ông Hoàng Việt Dũng, ông Nguyễn Hồng Vinh, ông Huỳnh Kim Nhân, ông Nguyễn Văn Tòng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý 4 đạt 2.858 tỷ đồng; lũy kế năm 2012 đạt 13.321 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 của DPM đạt 532,6 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt gần 3.070 tỷ đồng. EPS năm 2012 đạt 7.996 đồng.