17:20 13/12/2012

DPM trở thành cổ đông lớn của công ty thủy sản

Hà Anh

Sau khi nhận chuyển giao từ PVFI, DPM cũng sẽ tìm đối tác để chuyện nhượng lượng cổ phiếu trên nhằm thu hồi vốn sớm nhất.

Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 13/12/2012 về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

Theo đó, DPM thông báo nhận chuyển nhượng 2 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi từ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), chiếm 6,78% tổng số vốn cổ phần của Thủy sản Út Xi.

Mục đích của giao dịch này nhằm đối trừ công nợ của PVFI tại DPM. Sau khi nhận chuyển giao từ PVFI, DPM cũng sẽ tìm đối tác để chuyển nhượng lượng cổ phiếu trên nhằm thu hồi vốn sớm nhất.

Được biết, Công ty Cổ phần Thủy sản Út Xi có vốn điều lệ 295 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và có 4 xí nghiệp chế biến tại tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị DPM thông qua việc mua cổ phần do Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) chào bán cho cổ đông hiện hữu với số lượng 1.326.161 cổ phiếu. Nâng tổng số cổ phần DPM sẽ nắm giữ tại PVC sau khi hoàn tất đợt mua cổ phần trên là 5.133.202 cổ phiếu, tương đương 10,26% vốn điều lệ.