16:40 19/06/2009

DPM ước lợi nhuận đạt 650 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

Tổng công ty Cổ phàn Phân bón và Hóa chất Dầu khí vừa thông báo ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009

Năm 2009, Tổng công ty có kế hoạch sản xuất 750.000 tấn urea và cùng với lượng nhập khẩu  bán ra thị trường khoảng 1 triệu tấn phân bón.
Năm 2009, Tổng công ty có kế hoạch sản xuất 750.000 tấn urea và cùng với lượng nhập khẩu bán ra thị trường khoảng 1 triệu tấn phân bón.
Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM-HOSE) vừa thông báo ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, ước tính, doanh thu trong 6 tháng đầu năm của Tổng công ty đạt 3.830 tỷ đồng - bằng 66% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 650 tỷ đồng - bằng 60% kế hoạch năm.

Về sản lượng phân bón, trong 6 tháng đầu năm, Nhà máy Đạm Phú Mỹ do Tổng công ty quản lý và điều hành đã sản xuất khoảng 400.000 tấn urea - bằng 53% kế hoạch năm 2009, đồng thời, Tổng công ty cũng đã nhập khẩu được hơn 150.000 tấn phân bón các loại, đảm bảo đủ hàng cung ứng cho vụ Hè Thu.

Được biết, tổng công ty đã xây dựng được 50 đại lý và hơn 3.000 cửa hàng trên tất cả các vùng miền trên cả nước.

Năm 2009, Tổng công ty có kế hoạch sản xuất 750.000 tấn urea và cùng với lượng nhập khẩu  bán ra thị trường khoảng 1 triệu tấn phân bón. Tổng doanh thu năm 2009 theo kế hoạch là hơn 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 1.084 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ thấp nhất là 26%.