12:03 04/12/2009

DPM và HSG công bố kết quả kinh doanh

N.Anh

HSG và DPM vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009

Lợi nhuận sau thuế trong tháng 11 của HSG ước đạt 50 tỷ đồng, lũy kế tháng 10 và tháng 11 đạt 105 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế trong tháng 11 của HSG ước đạt 50 tỷ đồng, lũy kế tháng 10 và tháng 11 đạt 105 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và 11 tháng năm 2009.

Theo đó, sản lượng tiêu thụ trong tháng 11 của HSG đạt 21.555 tấn, lũy kế tháng 10 và 11/2009 đạt 37.994 tấn. Doanh thu thuần tháng 11 đạt 346 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đạt 631 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong tháng 11 ước đạt 50 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đạt 105 tỷ đồng.

Trong khi đó, DPM công bố, theo số liệu tổng hợp sơ bộ, doanh thu trong 11 tháng năm 2009 của Tổng công ty ước đạt 6.162 tỷ đồng, tương đương 105,97% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.260 tỷ đồng, tương đương 116,24% kế hoạch năm.

DPM cho biết, cho tới nay, Tổng công ty đã thiết lập được hệ thống phân phối với đầu mối là 5 Công ty TNHH một thành viên, 42 của hàng trực thuộc và 58 đại lý với hơn 3.650 cửa hàng đặt tại các vùng miền trên cả nước.

Theo dự báo của DPM, thị trường sẽ tiếp tục ổn định từ nay đến cuối năm do lượng hàng sản xuất trong nước cộng với nguồn hàng nhập khẩu đã đáp úng đủ nhu cầu của vụ Đông Xuân. Trong năm 2009, Tổng công ty có kế hoạch sản xuất 750.000 tấn urea và cùng với lượng nhập khẩu sẽ bán ra thị trường khoảng 1 triệu tấn phân bón trong năm 2009.