17:17 19/11/2014

DPR dự chi hơn 60 tỷ đồng trả cổ tức

Hà Anh

Ngày 19/12, DPR sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) thông báo chi trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch 2014.

Cụ thể, ngày 19/12, DPR sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/12/2014, với 40.124.790 cổ phiếu đang lưu hành, DPR sẽ chi ra hơn 60 tỷ để chỉ trả số cổ tức.

Cũng tháng 12, Cao su Đồng Phú sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch (tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận) do giá bán cao su từ đầu năm đến nay liên tục sụt giảm.

DPR vừa công bố các chỉ tiêu kết quả kinh doanh tháng 10 với giá bán cao su của DPR tháng 10 là 34,2 triệu đồng/tấn, lũy kế 10 tháng đạt 40 triệu đồng/tấn - thấp hơn mức kế hoạch 42,5 triệu đồng/tấn được dự kiến trước đó.

Được biết, doanh thu quý 3 của DPR đạt 317 tỷ, lũy kế 9 tháng đạt 645 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 92 tỷ, lũy kế 9 tháng đạt 181,5 tỷ đồng, bằng 72,6% kế hoạch lợi nhuận năm.