08:27 30/09/2011

DPR góp thêm 45 tỷ đồng vào Công ty Cao su Đồng Phú-Kratie

Minh Hà

Công ty điều chỉnh phần vốn góp của DPR tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratie từ 200 tỷ đồng lên 245 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HSX) thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc góp vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratie.

Theo đó, công ty điều chỉnh phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratie từ 200 tỷ đồng lên 245 tỷ đồng, tương đương 49% vốn điều lệ đã tăng là 500 tỷ đồng.

Phần vốn góp này là cơ sở để công ty tham gia góp vốn theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratie. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/9/2011.

Ngày 12/10 tới, DPR sẽ trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 15% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Trước đó, DPR cho biết trong tháng 8/2011, giá trị sản lượng hàng hóa của công ty đạt 241,09 tỷ đồng, doanh thu của DPR đạt 249,09 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 66,4 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2011 với giá trị sản lượng hàng hóa đạt 1.102,657 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.166 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch cả năm (1.322 tỷ đồng). Lợi nhuận đạt 402 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch cả năm (441 tỷ đồng) và giá bán bình quân 8 tháng đạt 96 triệu đồng/tấn.