15:25 21/05/2013

DPR nâng mức trả cổ tức năm 2012 lên 40%

Hà Anh

Tháng 6 tới, DPR sẽ trả cổ tức đợt 3/2012 với tỷ lệ 10%, nâng tổng mức chi trả cổ tức năm 2012 lên tới 40% bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Theo đó, tổng doanh thu của DPR trong quý 1 đạt 241 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 72,067 tỷ đồng, giá bán bình quân đạt trên 62 triệu đồng/tấn.

Trong quý 2/20213, DPR phấn đấu đạt 20% kế hoạch sản lượng năm khi hết tháng 4/2013, đặt mục tiêu tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất,...

Đồng thời, công ty thống nhất trả tiếp cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền theo tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến trong tháng 6 tới.

Được biết, ngày 9/5/2013, DPR đã thanh toán 15% cổ tức đợt 2/2012. Trước đó, DPR cũng đã trả 15% cổ tức đợt 1/2012 vào ngày 27/11/2012. Như vậy, tổng mức cổ tức năm 2012 của DPR là 40% bằng tiền mặt.

Năm 2013, DPR có kế hoạch doanh thu 1.233 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 515 tỷ đồng, cổ tức dự kiến ở mức 30%.