16:35 09/11/2009

DPR và HAP công bố kết quả kinh doanh 10 tháng

N.Anh

DPR và HAP vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009

Tính đến hết tháng 10/2009, DPR đã đạt 139 tỷ đồng lợi nhuận, bằng 148% kế hoạch năm.
Tính đến hết tháng 10/2009, DPR đã đạt 139 tỷ đồng lợi nhuận, bằng 148% kế hoạch năm.
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009.

Theo đó, tính đến hết tháng 10/2009, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 12.653 tấn cao su, đạt 77% kế hoạch, chế biến đạt 14.080 tấn. Doanh thu đạt 455 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 139 tỷ đồng, chiếm 148% kế hoạch.

Được biết, đại hội cổ đông DPR đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 452,4 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 90,54 tỷ đồng và trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP) công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10/2009 với doanh thu đạt 29,525 tỷ đồng, lũy kế đạt 10 tháng năm 2009 đạt 260,226 tỷ đồng - bằng 78,9% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận tháng 10/2009 đạt 5,161 tỷ đồng, lũy kế đạt 44,281 tỷ đồng - bằng 147,6% kế hoạch năm 2009. Công ty ước doanh thu tháng 11/2009 đạt 30 tỷ đồng.