14:54 09/06/2010

DPR và TNA công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm

N.Anh

DPR và TNA công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) và Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2010.

Cụ thể, DPR thông báo tổng doanh thu tháng 5 đạt 46,45 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 222,84 tỷ đồng, bằng 28,7% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận tháng 5 đạt 15,38 tỷ đồng, lũy kế đạt 75,18 tỷ đồng, bằng 32,3% kế hoạch năm.

Trong khi đó, TNA công bố doanh thu thuần tháng 5/2010 đạt 77,2 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 324,7 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm 2010. Lợi nhuận trước thuế tháng 5 đạt 4,5 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 17,1 tỷ đồng, bằng 42,7% kế hoạch năm.

Được biết, đại hội cổ đông TNA thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.