09:51 15/09/2008

DQC điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2008

T.Uyên

DQC đã điều chỉnh doanh thu xuống 650 tỷ đồng thay cho mức dự kiến ban đầu là 1.270 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) vừa có thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2008.

Cụ thể, công ty đã điều chỉnh doanh thu xuống 650 tỷ đồng thay cho mức dự kiến ban đầu là 1.270 tỷ đồng (giảm 48,82%); lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm từ 222 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng (giảm 77,48%).

Việc điều chỉnh này, theo Điện Quang, là do tình hình kinh tế khó khăn đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Các chi phí đầu vào như nguyên vật liệu tăng cao, đặc biệt các nguyên liệu nhập khẩu; nguồn vốn vay khó khăn, cộng với lãi suất cao cũng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, dự trữ và bán hàng của công ty; tỷ giá hối đoái thay đổi cũng làm ảnh hưởng đến việc đàm phán giá bán với khách hàng...

Hơn nữa các thị trường xuất khẩu công ty mới thâm nhập cuối năm 2007 và đầu năm 2008 hiện tại đang bị áp thuế chống bán phá giá, nên đã làm giảm cạnh tranh sản phẩm do công ty sản xuất.

Mặt khác, công nợ Cuba có tổng giá trị là gần 852 tỷ đồng đến thời điểm 30/8/2008, trong đó nợ quá hạn là gần 525 tỷ đồng đang được công ty tích cực thu hồi.

Tuy nhiên, việc thu hồi phải mất nhiều thời gian do tình hình tài chính của Cuba cũng đang gặp nhiều khó khăn. Điều này đã ảnh hưởng đến chi phí tài chính của công ty.