23:42 01/03/2009

DQC và RAL giải trình kết quả kinh doanh năm 2008

Hà Anh

DQC và RAL công bố kết quả kinh doanh và giải trình biến động kinh doanh năm 2008

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của DQC lỗ 23,28 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lãi 4,4 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của DQC lỗ 23,28 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lãi 4,4 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC-HOSE) và Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL-HOSE) công bố kết quả kinh doanh và giải trình biến động kinh doanh năm 2008.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 79,18 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 410 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 23,28 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lãi 4,4 tỷ đồng.

Theo DQC thì doanh thu trong quý 4 giảm là do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong khi đó đối với thị trường nội địa, mặc dù công ty đã áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, giảm giá…nhưng sức mua vẫn thấp do thị trường bất động sản tiếp tục trong tình trạng đóng băng, nhiều công trình xây dựng vẫn chưa khởi động lại.

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ thấp so với năng lực sản xuất của công ty nên doanh thu không bù đắp đủ chi phí đặc biệt là chi phí cố định. Ngoài ra, công ty cũng phải trích lập dự phòng giảm giá cuối năm cho một số nguyên vật liệu đầu vào và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 226,28 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 839,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 8,18 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lãi 45 tỷ đồng.

Theo giải trình của RAL thì lợi nhuận sản xuất kinh doanh giảm là do tình hình lạm phát những tháng đầu năm 2008, nên công ty có kế hoạch trữ nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ sản xuất, nhưng đến cuối năm 2008, kinh tế suy giảm mạnh, nên giá nguyên vật liệu giảm.

Để đảm bảo sản xuất an toàn công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư và thành phẩm là 15.832.758.273 đồng.