11:31 06/09/2012

Dragon Capital bị xem xét khởi kiện

Nhật Bình

Một công ty chứng khoán đang xem xét khởi kiện quỹ đầu tư lớn vì đưa thông tin sai lệch, một sự việc chưa có tiền lệ

Theo văn bản của VCSC, ngày 21/8, Dragon Capital đã gửi thông tin cho các cổ đông của quỹ này, rằng “ông Tô Hải, Tổng giám đốc VCSC bị mời lên để hỗ trợ quá trình điều tra của cơ quan chức năng trong vụ ông Nguyễn Đức Kiên”.
Theo văn bản của VCSC, ngày 21/8, Dragon Capital đã gửi thông tin cho các cổ đông của quỹ này, rằng “ông Tô Hải, Tổng giám đốc VCSC bị mời lên để hỗ trợ quá trình điều tra của cơ quan chức năng trong vụ ông Nguyễn Đức Kiên”.
Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa gửi thông báo phản hồi việc Dragon Capital đưa thông tin sai lệch đối với ông Tô Hải, Tổng giám đốc Công ty.

Theo văn bản của VCSC, ngày 21/8, Dragon Capital đã gửi thông tin cho các cổ đông của quỹ này, rằng “ông Tô Hải, Tổng giám đốc VCSC bị mời lên để hỗ trợ quá trình điều tra của cơ quan chức năng trong vụ ông Nguyễn Đức Kiên”.

Nhận định sự việc dựa trên những yếu tố đặc thù của thị trường tài chính Việt Nam, “xét thấy hậu quả của thông tin sai sự thật nêu trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cá nhân của ông Tô Hải, và thương hiệu Bản Việt”, VCSC cho biết đã đánh giá các thiệt hại xảy ra kể từ thông tin trên được phát tán, và đang xem xét việc khởi kiện Dragon Capital.

VCSC cũng cho biết, ngay sau khi gửi thông tin đính chính ngày 22/8, ngày 23/8, Dragon Capital đã đưa ra đề nghị nhằm khắc phục lỗi sai sót thông tin về ông Tô Hải. Về đề nghị này, VCSC cho biết sẽ phản hồi chính thức trong thời gian sớm nhất.