00:01 30/07/2010

DRC hoàn thành hơn 72% kế hoạch lợi nhuận

N.Anh

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đạt 98 tỷ đồng, bằng 72,7% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 và đưa ra kế hoạch kinh doanh trong quý 3/2010.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp của DRC đạt 420 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm, doanh thu đạt 991 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 98 tỷ đồng, bằng 72,7% kế hoạch năm.

Sang quý 3/2010, DRC đặt mục tiêu với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 246 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch năm, doanh thu đạt 555 tỷ đồng, bằng 73,5% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 33,75 tỷ đồng, bằng 97,5% kế hoạch năm.

DRC cho biết, trong tháng 8/2010 công ty sẽ tập trung xây dựng hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện của hai dự án trọng điểm là dự án Nhà máy xăm lốp ô tô tải radial công suất 600.000 lốp/năm và dự án “Di dời, đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất xí nghiệp xăm lốp xe đạp, xe máy từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp Liên Chiểu”.

Năm 2010, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 910 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 150 tỷ đồng.