22:59 30/05/2010

DRC lãi hơn 70 tỷ đồng trong 4 tháng

N.Anh

DRC vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng (số liệu chưa kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng (số liệu chưa kiểm toán), kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 và một số chủ trương khác của công ty.

Theo đó, trong 4 tháng, giá trị sản xuất sản xuất công nghiệp của DRC đạt 277 tỷ đồng, bằng 30,44% kế hoạch năm; doanh thu đạt 646 tỷ đồng, bằng 30,75% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 70,5 tỷ đồng, bằng 52,2% kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm 2010, DRC đặt mục tiêu với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 430 tỷ đồng; doanh thu đạt 970 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 85,5 tỷ đồng.

Theo DRC, về dự án "Nhà máy sản xuất lốp ôtô radial công suất 600.000 lốp/năm", mục tiêu đến cuối năm 2011 ra sản phẩm.

Về dự án "Di dời, đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất  Xí nghiệp săm lốp xe đạp - xe máy từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp Liên Chiểu", công ty sẽ hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 2/2010.