17:14 26/03/2009

DRC trả cổ tức 19% bằng tiền

N.Anh

Ngày 6/5, DRC sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 19%/mệnh giá - 1.900 đồng/cổ phiếu

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DRC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DRC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 10/4/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 14/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Cao sự Đà Nẵng (DRC-HOSE).

Theo đó, ngày 6/5/2009, DRC sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 19%/mệnh giá - 1.900 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thanh toán: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng - số 1 Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DRC vào những ngày 13,14 và 15/4/2009.

Trước đó, đại hội cổ đông công ty DRC đã thông qua báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2008 với giá trị sản xuất công nghiệp là 747,178 tỷ đồng bằng 104,5% so với năm 2007. Doanh thu đạt 1.317,074 tỷ đồng, đạt 111,4% so với năm 2007. Lợi nhuận trước thuế đạt 51,789 tỷ đồng, bằng 73% so với năm 2007.

Bên cạnh đó, DRC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với giá trị sản xuất công nghiệp là 700 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.230 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 52 tỷ đồng.