23:55 09/07/2012

DRC ước lãi 135 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2012

Hà Anh

6 tháng đầu năm, DRC ước doanh thu thuần đạt 1.470 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 135 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch

Diễn biến giá cổ phiếu DRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) công bố thông tin về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch quý 3/2012.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2012, DRC ước doanh thu thuần đạt 1.470 tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch cả năm, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 180 tỷ đồng và 135 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch cả năm.

Trong quý 3/2012, DRC lên kế hoạch với doanh thu thuần đạt 790 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 76,5%. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 70 tỷ và 52,5 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế 9 tháng đạt 108,7%.

Năm 2012, DRC đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt 877,5 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.950 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 230 tỷ đồng và 172,5 tỷ đồng.