14:09 16/01/2013

DRC ước lãi 417 tỷ đồng, vượt 81% kế hoạch năm

Hà Anh

Quý 1/2013, DRC dự kiến doanh thu thuần đạt 560 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 85 và 63,75 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu DRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh quý 1/2013.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 đạt 879,5 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch năm 2012. Doanh thu bán hàng đạt 2.895 tỷ đồng, bằng 98,15% kế hoạch năm, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 417 tỷ đồng và 312,5 tỷ đồng, vượt 81% kế hoạch năm 2012.

Về kế hoạch quý 1/2013, DRC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 63,75 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị dự kiến ngày 30/3 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng nhằm thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.