22:17 21/09/2010

DRH: Được chào bán hơn 5 triệu cổ phiếu

Mai Anh

DRH được chào bán 5.010.000 cổ phiếu ra công chúng với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 50,1 tỷ đồng

Dự án Khu đô thị Căn Nhà Mơ Ước - Dreamhouse City.
Dự án Khu đô thị Căn Nhà Mơ Ước - Dreamhouse City.
Ngày 20/9/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 676/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ Ước (mã DRH-HOSE).

Theo đó, DRH được chào bán 5.010.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; trong đó phát hành 749.500 cổ phiếu trả cổ tức, phát hành 749.500 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, chào bán 1.798.800 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 112.200 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, 1.600.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư lớn. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 50,1 tỷ đồng.
         
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ Ước phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành của Công ty là Công ty Chứng khoán Sài Gòn.
 
Hiện tại, Công ty có vốn điều lệ thực góp là 149,9 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 58/1-58/2 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp.HCM.

Được biết, doanh thu quý 2/2010 của DRH đạt 6,92 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 35,77 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 10,84 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 13,2 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đạt 881 đồng, EPS quý 2 đạt 723 đồng.