13:46 12/01/2013

DSN dự kiến tăng tỷ lệ cổ tức năm 2012 lên 60%

Hà Anh

DSN ước tổng doanh thu năm 2012 đạt 157,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 65,12 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu DSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.<br>
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) thông qua việc trình Đại hội cổ đông kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Theo đó, DSN ước tổng doanh thu trong năm 2012 đạt 157,1 tỷ đồng, tổng nguồn tích lũy đạt 92,08 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 65,12 tỷ đồng.

Năm 2012, cổ đông DSN thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 144 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 72 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu 36%.

Tuy nhiên, theo phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012, Hội đồng Quản trị đã thống nhất trình lên Đại hội cổ đông phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ 60% trên vốn điều lệ và hình thức chi trả cổ tức chưa được công bố.

Được biết, DSN đã tạm ứng 6% cổ tức tiền mặt đợt 1/2012 và sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 với tỷ lệ 30% cổ phiếu vào ngày 23/1/2013.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch 2013 với tổng doanh thu đạt 169 tỷ đồng, tổng tích lũy (lãi trước thuế + khấu hao + phân bổ công cụ dụng cụ) là 50% doanh thu thuần, tương đương 84,5 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 36%.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất phương án tăng vốn điều lệ từ 84,5 tỷ đồng lên 169 tỷ đồng.

Ngày 2/2/2013, công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 tại trụ sở công ty tại số 3 Hòa Bình, phường 3, quận 11, Tp.HCM.