08:55 14/07/2011

DTA: Chỉ có 1 nhà đầu tư mua 100 cổ phiếu phát hành thêm

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đệ tam (mã DTA-HSX) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phiếu.

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu DTA.
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu DTA.
Công ty Cổ phần Đệ tam (mã DTA-HSX) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phiếu.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị DTA đã thông qua kết quả chào bán 5,5 triệu cổ phiếu tăng vốn từ 100 tỷ lên 155 tỷ đồng.

Theo đó, chỉ có 1 nhà đầu tư đặt mua 100 cổ phiếu (tương ứng 1 triệu đồng). Số còn lại chưa phân phối được là 5.499.900 cổ phiếu, tương ứng với 54,999 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị công ty đã quyết định sẽ không triển khai phân phối lượng cổ phiếu không bán hết và đợi đến khi thị trường thuận lợi sẽ trình Đại hội cổ đông phương án phát hành cổ phiếu mới và công ty sẽ hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư đặt mua 100 cổ phiếu trong đợt phát hành vừa qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7/2011, cổ phiếu DTA đóng cửa ở mức giá 6.000 đồng/cổ phiếu.