08:24 27/09/2011

DTL: Chỉ chuyển đổi được 26% số trái phiếu thành cổ phiếu

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc( mã DTL-HSX) thông báo kết quả chuyển đổi trái phiếu từ ngày 20 đến ngày 29/7/2011

Diễn biến giá cổ phiếu DTL trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DTL trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc( mã DTL-HSX) thông báo kết quả chuyển đổi trái phiếu từ ngày 20 đến ngày 29/7/2011.

Theo đó, DTL phát hành 100.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 triệu đồng, tương ứng với tổng giá trị là 100 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ngày 19/7/2010, có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 6%/năm với giá chuyển đổi là 15.867 đồng/cổ phiếu.

Kết quả, DTL chỉ chuyển đổi được 26.000 trái phiếu thành 1.863.620 cổ phiếu và hai nhà đầu tư đã thực hiện chuyển đổi trái phiếu trên là Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức (nhận 1.197.453 cổ phiếu) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre – ABT (nhận 441.167 cổ phiếu).

Được biết, từ ngày 28/9 đến ngày 27/11/2011, Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức, cổ đông lớn của DTL đăng ký mua - bán 1.500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 2.342.030 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên hợp nhất soát xét 2011, doanh thu thuần của DTL đạt 1.234,17 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 264,13 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 166,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150,93 tỷ đồng, EPS đạt 3.137 đồng.

Năm 2011, DTL thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 2.368 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 238 tỷ đồng; cổ tức từ 30-40%.