14:57 12/02/2009

DTT trả cổ tức 5% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 31/3, DTT sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DTT kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DTT kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 9/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 và Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT-HOSE).

Theo đó, ngày 31/3/2009, DTT sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá - 500 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niêm với tỷ lệ thực hiện 1:1.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành - số 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 5, quận 5, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán trên vào các ngày 6/3, 9/3 và 10/3/2009.