14:19 07/05/2019

Dự án "đắp chiếu" của công ty thuộc Petro Vietnam có nguy cơ bị thu hồi đất

Bạch Huệ

Đã quá 24 tháng nhưng Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch vẫn "đắp chiếu" dự án do chưa được cấp vốn từ công ty mẹ DQS thuộc Petro Việt Nam

Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch thuộc DQS.
Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch thuộc DQS.

 UBND tỉnh Đồng Nai mới có văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến xử lý thu hồi đất dự án xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi PTSC, nay là Công ty Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch.

Cụ thể, Công ty này được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê đất ngày 29/12/2011 với diện tích 192.946m2 đất, ký hợp đồng thuê đất vào 1 năm sau đó với Sở Tài nguyên và Môi trường và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thời hạn sử dụng đến ngày 4/3/2053, nguồn gốc đất do nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. 

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch được gia hạn sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày ký ban hành. 

Trường hợp sau 24 tháng kể từ ngày được gia hạn mà công ty vẫn chưa thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh dự án để đưa vào sử dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi khu đất giao cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Đến thời điểm hiện nay đã quá 24 tháng nhưng công ty này vẫn chưa lập đầy đủ các thủ tục pháp lý của dự án theo quy định, chưa triển khai xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi. 

Nguyên nhân theo UBND tỉnh Đồng Nai dẫn tại văn bản là do công ty chưa được cấp vốn từ công ty mẹ là Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS) thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam).

UBND Đồng Nai dẫn quy định tại Luật Đất đai năm 2013 quy định hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. 

Báo cáo của Công ty Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch cho biết, công ty thẩm định giá của Bộ Tài chính đã tiến hành thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất và Công ty cổ phần Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch. 

Petro Vietnam và công ty mẹ DQS sẽ khẩn trương cấp vốn xây dựng nhà máy trong năm 2019, vì vậy công ty đề nghị được gia hạn thêm thời gian sử dụng đất đối với dự án.