10:58 18/02/2009

Dự án kích cầu được phép chỉ định thầu

Bảo Anh

Các dự án nằm trong chương trình kích cầu của Chính phủ sẽ được phép chỉ định thầu

Thủ tướng quyết định ủy quyền cho bộ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng.
Thủ tướng quyết định ủy quyền cho bộ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng.
Các dự án nằm trong chương trình kích cầu của Chính phủ sẽ được xem xét chỉ định thầu.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 229/TTg-KTN, gửi các bộ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xem xét chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo đó, để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, góp phần thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư, Thủ tướng quyết định ủy quyền cho bộ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng.

Đối với các dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh, an toàn năng lượng có mức vốn trên 5 tỷ đồng, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh mục các dự án cần chỉ định thầu.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 2/2009 hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương về tiêu chí, nội dung xem xét việc đề nghị chỉ định thầu đối với các dự án nêu trên.

Trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt danh mục các dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Thời gian thẩm định không quá 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của các cơ quan.