11:20 04/03/2013

Dự kiến cấp thêm 6 triệu “sổ đỏ” trong năm nay

P.V

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang nói về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” tối 3/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết “căn bản hoàn thành” việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là trên 80% diện tích đất sẽ được cấp giấy chứng nhận - Nguồn: VTV, VGP.<br>
Trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” tối 3/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết “căn bản hoàn thành” việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là trên 80% diện tích đất sẽ được cấp giấy chứng nhận - Nguồn: VTV, VGP.<br>