09:13 25/09/2007

Du lịch Dầu khí chào bán cổ phiếu

Hoài Vũ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí (mã PET-HOSE) công bố việc chào bán cổ phiếu để huy động vốn đầu tư 3 dự án

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí (mã PET-HOSE) công bố việc chào bán cổ phiếu để huy động vốn đầu tư 3 dự án.

Theo đó, tổng số lượng chào bán của PET là 30 triệu cổ phiếu được chia làm 2 đợt.

Đợt 1 chào bán cho cổ đông hiện hữu 22.723.500 cổ phiếu theo tỷ lệ 100:89 (sở hữu 100 cổ phiếu được mua 89 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra sẽ dành 1.276.500 cổ phiếu trong chương trình thu hút nhân tài cho công ty với giá bán và phương thức phân phối căn cứ theo phương án Hội đồng Quản trị đã xây dựng.

Đợt 2 sẽ đấu giá ra công chúng 6 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 20.000 đồng /cổ phiếu.

Đợt phát hành cổ phiếu này sẽ thu được 360 tỷ đồng nhằm huy động vốn cho dự án phân phối điện thoại di động Nokia, dự án xây dựng cao ốc Petrosetco và dự án xây dựng nhà máy sản xuất ethanol.