14:26 28/11/2009

Dư nợ vốn hỗ trợ lãi suất giảm 850 tỷ đồng trong tuần

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 26/11 đạt 415.886,92 tỷ đồng

Tính đến ngày 26/11, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.035,15 tỷ đồng.
Tính đến ngày 26/11, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.035,15 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 26/11 đạt 415.886,92 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 19/11/2009, dư nợ cho vay đã giảm 849,74  tỷ đồng, tương đương -0,2%, từ mức tăng 2.276,45 tỷ đồng (0,55%) trong tuần trước đó.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 279.333,4 tỷ đồng - giảm 631,46 tỷ đồng, tương đương -0,22%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 107.841,91 tỷ đồng - tăng 664,31 tỷ đồng, tương đương 0,62%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.035,15 tỷ đồng - giảm 952,99 tỷ đồng, tương đương -4,54%; công ty tài chính đạt 8.676,46 tỷ đồng - tăng 10,4 tỷ đồng, tương đương 0,12%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 26/11, doanh nghiệp nhà nước đã vay 62.820,68 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 286.272,22 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 66.794,14 tỷ đồng.