10:16 04/04/2009

Đưa lên mạng nhiều dịch vụ công từ nay đến 2015

Mạnh Chung

Cơ quan hành chính nhà nước sẽ chuyển dần sang môi trường làm việc điện tử, thay cho “hành chính giấy tờ” lâu nay

Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 3/2009 lần đầu tiên Chính phủ thực hiện họp trực tuyến với các địa phương - Ảnh: Website Chính phủ.
Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 3/2009 lần đầu tiên Chính phủ thực hiện họp trực tuyến với các địa phương - Ảnh: Website Chính phủ.
Cơ quan hành chính nhà nước sẽ chuyển dần sang môi trường làm việc điện tử, thay cho “hành chính giấy tờ” lâu nay.

Đây là nội dung chính trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 (Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg), vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt.

Kế hoạch này nhằm hướng đến xây dựng môi trường làm việc điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên phạm vi toàn quốc, tạo thói quen làm việc của cán bộ, công chức trên môi trường mạng và hệ thống thông tin trợ giúp, thay thế văn bản giấy.

Theo kế hoạch này, phấn đấu đến năm 2015, Nhà nước sẽ cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản ở dạng trực tuyến, cho phép người dân và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ, thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng.
 
Trong vấn đề nâng cao năng lự quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, mục tiêu đến hết năm 2010, bảo đảm trung bình là 60% các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp Bộ, cấp tỉnh được đưa lên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử.

Đồng thời sẽ nâng tỷ lệ trung bình cán bộ, công chức tại các bộ, UBND thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng thư điện tử cho công việc lên 80%; UBND cấp tỉnh là 60%, trong đó các tỉnh miền núi là 30%; và giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ, nhằm khuyến khích cán bộ, công chức khai thác thông tin trên mạng phục vụ công tác.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân và doanh nghiệp, đến năm 2010 bảo đảm 100%  các cơ quan cấp bộ, các UBND cấp tỉnh có cổng thông tin điện tử và 80% các trang này cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức, cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn.

Trong giai đoạn 2009-2010, ưu tiên triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến, gồm: cấp giấy đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép đầu tư; giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; giấy phép xây dựng; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; giấy đăng ký ô tô, xe máy; đăng ký tạm vắng, tạm trú; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giấy đăng ký hành nghề y dược và cấp giấy phép hoặc dịch vụ đặc thù.

Ngoài ra, kế hoạch cũng thực hiện lộ trình từng xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước; xây dựng và nâng cấp các mạng LAN và mạng diện rộng của các cơ quan nhà nước. Từ đó phân tích, đánh giá cho việc lựa chọn mô hình ứng dụng công nghệ thông tin điển hình cấp huyện để phổ biến rộng rãi.