10:40 12/09/2012

Đưa tin sai, Dragon Capital bồi thường cho Bản Việt

Nhật Bình

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã có phản hồi đề nghị của Dragon Capital khắc phục lỗi sai sót thông tin

Theo văn bản của Bản Việt ngày 11/9, sau khi xem xét việc xin lỗi và đính chính thông tin của Dragon Capital, cùng mong muốn, nỗ lực hòa giải sự việc với Bản Việt, cũng như cân nhắc mối quan hệ giữa hai bên, Bản Việt chấp nhận đề nghị hòa giải với Dragon Capital.
Theo văn bản của Bản Việt ngày 11/9, sau khi xem xét việc xin lỗi và đính chính thông tin của Dragon Capital, cùng mong muốn, nỗ lực hòa giải sự việc với Bản Việt, cũng như cân nhắc mối quan hệ giữa hai bên, Bản Việt chấp nhận đề nghị hòa giải với Dragon Capital.
Ngày 11/9, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ("Bản Việt") đã có phản hồi đề nghị của Dragon Capital khắc phục lỗi sai sót thông tin liên quan đến ông Tô Hải.

Theo Bản Việt, ngày 21/8, Dragon Capital đã gửi thông tin cho các cổ đông của quỹ này, rằng “ông Tô Hải, Tổng giám đốc Bản Việt bị mời lên để hỗ trợ quá trình điều tra của cơ quan chức năng trong vụ ông Nguyễn Đức Kiên”.

Xét thấy hậu quả của thông tin sai sự thật nêu trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cá nhân của ông Tô Hải, và thương hiệu Bản Việt, công ty cho biết xem xét việc khởi kiện Dragon Capital.

Tuy nhiên, theo văn bản của Bản Việt ngày 11/9, sau khi xem xét việc xin lỗi và đính chính thông tin của Dragon Capital, cùng mong muốn, nỗ lực hòa giải sự việc với Bản Việt, cũng như cân nhắc mối quan hệ giữa hai bên, Bản Việt chấp nhận đề nghị hòa giải với Dragon Capital.

“Bản Việt đồng ý phương án khắc phục lỗi sai sót thông tin do Dragon capital đề nghị. Bản Việt đề xuất cùng Dragon Capital dùng toàn bộ số tiền đề nghị bồi thường để thực hiện các hoạt động từ thiện và trách nhiệm cộng đồng”, thông cáo của Bản Việt có đoạn.

Mặc dù văn bản của Bản Việt không nói rõ số tiền là bao nhiêu, tuy nhiên, số tiền mà Dragon Capital đề nghị bồi thường sẽ được gửi tới 5 chương trình, quỹ từ thiện.