21:07 12/12/2015

Dubai, “Manhattan của Trung Đông”

Bình Minh

15 bức ảnh cho thấy sự giàu có của Dubai, thành phố lớn nhất Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)